Baki ma aarfo chkon wima kaynch onsoriya bakinnnnn kantsanaw mosos yigolo ach kayn lah yirahmoo